Wat mag u verwachten van Test4you?

Succesfactor 1: Testaanpak op basis van risicoanalyse
Een belangrijke succesfactor bij de ontwikkeling en implementatie van een (informatie)systeem is een gedegen risicoanalyse.
Maximale kwaliteit is te behalen door alles te testen. Maar alles testen is bijna onmogelijk en kost in ieder geval enorm veel inspanning, tijd en geld.
Het is dus zaak om keuzes te maken. Dit doet Test4you op gestructureerde wijze. Test4you maakt een gedegen risicoanalyse, waarbij een prioritering wordt aangebracht. Uitgangspunt is dat de grootste risico's als eerste en met de grootste diepgang worden getest en omgekeerd, daar waar geen risico wordt gelopen geen test wordt gedaan.
In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens op basis van een realistische inschatting van risico's, afspraken gemaakt over de testaanpak. Het resultaat? Een succesvolle implementatie waarbij alleen dat is getest dat nodig is. U reduceert hiermee de risico's en bespaart ook nog op inspanning, tijd en geld.

Succesfactor 2: Een passend ingerichte testorganisatie

Een andere belangrijke succesfactor is de testorganisatie. Een optimaal ingerichte testorganisatie zorgt ervoor dat iedereen doet wat hij of zij moet doen, op het juiste moment en op de juiste wijze. Vragen die aan de orde zijn: “ Wie doet de testcoördinatie en voortgangsbewaking ? Wie maakt de testgevallen ? Wie voert de test uit ? Wie handelt de bevindingen af?”. Al dit soort vragen moeten van tevoren worden beantwoord, opdat het testproces zonder haperen kan verlopen.
Ook met de beste intenties blijkt het voor organisaties lastig om tot een juiste testorganisatie te komen. Gevolg is dat de testinspanning weinig effectief is.
Laat daarom uw testorganisatie inrichten door Test4you. Test4you brengt structuur en duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden en zorgen zo voor een optimale testaanpak.

Succesfactor 3: Een vroegtijdig geplande testfase

Succesfactor 3 bestaat uit vroegtijdig plannen van de daadwerkelijke testfase. Het voorbereiden van het testen kan veel eerder plaatsvinden dan menigeen denkt. Vaak worden testers pas ingeschakeld als de ontwikkelaar roept “ Ik ben klaar, ga maar testen”.
Dit is onnodig tijdverlies. Een goede testmanager kan namelijk op basis van beschikbare informatie al in een veel eerder stadium beginnen met de voorbereiding, zoals het maken van testgevallen en het regelen van de testomgeving. Hiermee wordt veel tijd bespaard.
Test4you zorgt er voor dat de testvoorbereiding klaar is zodra er daadwerkelijk getest moet gaan worden. Zo is een minimale doorlooptijd gewaarborgd is. En ook dit bespaart weer inspanning, tijd en geld.

Overige succesfactoren
Naast genoemde succesfactoren spelen andere factoren nog een belangrijke rol. Zo is het goed na te gaan hoe het in uw organisatie is gesteld met het requirementsmanagement, het configuratiemanagement, het changemanagement, het incidentmanagement en de bevindingenadministratie. Ook hiervoor kunt u terecht bij Test4you.nl

Maak ook uw testtraject tot een succes!
Testen kan een goede bijdrage leveren aan een succesvolle implementatie van een (informatie)systeem. Mits: het gestructureerd gebeurt! Ook uw testtraject verdient maatwerk. Schakel daarom een Testexpert in ter ondersteuning.